Co znamenají alarmy TWA/STEL?


TWA (Time-weighted average) je průměrné povolené množství expozice toxického plynu během daného časového intervalu (standardně 8 hodin). Existují tři různé regulační orgány, které mají různé způsoby výpočtu TWA: OSHA, ACGIH a EH40.

V závislosti na regulačním orgánu, který vaše organizace dodržuje, lze vaši hodnotu TWA vypočítat jedním ze dvou způsobů. Námi dodávané detektory využívají v základním nastavení metodu OSHA.

OSHA: TWA se vypočítává na základě 8hodinového okna, ale hodnoty TWA lze případne i upravit-každý jednotlivý plyn má nastavitelnou dobu TWA (mezi 5 a 15 hodinami).

ACGIH/EH40: TWA se vypočítá tak, že se celková expozice vydělí pevným intervalem bez ohledu na dobu expozice. Dobu TWA nelze nastavit.


STEL (Short term exposure limit)je limit koncentrace toxického plynu, kterému můžete být nepřetržitě vystaveni po krátký časový interval, aniž byste utrpěli újmu na zdraví.

Hodnoty STEL lze upravit v PC programu nebo mobilní aplikaci, kde má každý senzor nastavitelný interval STEL (mezi 5 a 15 minutami).


*výše uvedené info platí pro detektory Honeywell
Vyšla nová verze PC programu a mobilní aplikace SSDC (20.11.2023)


 Zúčastnili jsme se největší světové výstavy bezpečnosti práce A+A Düsseldorf 2023
Nulování senzorů-videonávody v ČJ


MicroClip


BW Flex4


BW ClipDoporučení k prodloužení životnosti katalytických senzorů LEL


1.Detektory spouštět v intervalu alespoň 1x za 14 dní a nechat je zapnuté minimálně 15 minut!


2.Ve chvíli, kdy detektory nejsou používány, tak je neukládat do necertifikovaných kufrů!


3.Nenechávat detektory na palubní desce automobilu či v příhrádce u spolujezdce. Uvolňující se výpary z přítomných plastů mohou v dlouhodobém horizontu způsobit snížení odezvy senzoru LEL a následné selhání kalibrace.


4.Ideální varianta skladování je volné uložení mimo automobil.


Ukončení prodeje GA Quattro


Dne 1.12.2023 bude kompletně ukončen prodej detektoru BW Quattro. Náhradní díly budou k dispozici další 2 roky od data ukončení prodeje.Prohlášení výrobce/Statement of manufacturer

V případě, že požadujete doložit Prohlášení výrobce (Honeywell) nás kontakujte na ges1@gasmonitors.cz nebo ges13@gasmonitors.cz. Obratem Vám tento dokument rádi zašleme.


Konference Honeywell, Lisabon 2022


Ve dnech 10.-12.5.2022 proběhla v Lisabonu konference Honeywell týkající se nejnovějších trendů v oblasti detekce plynů.

Mezi nejzajímavější novinky patří bezesporu fakt, že se již brzy můžete těšit a širokou škálu senzorů, které búde možné osadit do BW Flex4 a to včetně Cl2, CO2 nebo HCN.Nová e-mailová adresa pro zasílání objednávek!


Prosíme všechny zákazníky, aby od 28.3.2022 posílali objednávky výhradně na adresu: objednavky@gasmonitors.cz

Děkujeme :)


Senzory výbušných plynů s filtrem nebo bez filtru?


- Silikon je hlavní látkou, která dokáže ,,otrávit" senzory výbušných plynů LEL a tím ho vyřadit z provozu což může mít fatální následky

- Osazený filtr blokuje silikonové výpary

- Filtr však snižuje odezvu na těžší uhlovodíky jako je pentan, hexan, benzen, toluen, xylen, metanol, etanol,

olovnatý/bezolovnatý benzin, nafta atd.

- Čím těžší látka, tím větší pokles odezvy u senzoru s filtrem

- Pro detekci těžkých uhlovodíků je nutné použít senzor LEL bez filtru

- Další látky, které mohou ,,otrávit" senzor LEL: sirovodík a další látky, které obsahují síru, fosfáty a

 látky, které obsahují fosfor a látky, které obsahují olovo, speciálně Tetraethylolovo

- Firma Honeywell jako jediná na trhu nabízí senzor LEL buď opatřený ochranným filtrem nebo senzor LEL bez filtru. Pokud jste si tedy jisti, že

 nebudete potřebovat ochranu před težkými uhlovodíky, tak je vhodné zvolit senzor chráněný filtrem. V opačném případě doporučujeme vždy

 osadit detektor senzorem bez filtru. Srovnání naleznete v tabulce níže.Nový infračervený senzor výbušných plynů v BW ULTRA!


Nově nabízíme senzor LEL s měřícím rozsahem 0-100% objemových! Tento senzor může být osazen v detektoru BW Ultra současně s katalytickým senzorem, čímž kombinuje výhody obou typů detekce hořlavých látek.
Úprava hodnot alarmů CO,HCN,NO,NO2,SO2


Aktuální hodnoty alarmů dle směrnice směrnice EU 2017/164.Školení Honeywell 2022


Ve dnech 1.-3.března.2022 proběhlo 3-denní školení, kterého se celkem zúčastnilo více než 50 zákazníků z ČR i ze Slovenska.


Kde nás najdete

Adresa společnosti

Husova 1697
530 03 Pardubice III - Bílé Předměstí

Mapa sídla společnosti